June 8, 2024NO CLASS

June 11, 2024 – Pitt Rivers Museum, Oxford, England – Hawaiian Quilt Exhibition, Featuring 15 Commissioned Hawaiian Quilt Wall Hangings

July 13, 2024NO CLASS – Higashi Hongwanji Bon Dance